Мектеп окуучусу Бермет келечекте опера ырчысы болгусу келет