Чолпон айылына эгин тазалоочу аппараттар орнотулду

314