Подкаст: Жаш балдарга карата каада-салттар

371

«Таберик» подкастынын 6- чыгарылышы «Жаш балдарага карата каада-салттар» туурасында даярдалды.

Бала төрөлгөндөн баштап, киндик эне, ат коюу, кыркын чыгаруу, карын чачын алдыруу, бешикке салуу, кас-кас тургузуу, тушоосун кесүү, баланы качыруу, мал энчилөө, энчи бөлүү, кулагын көзөө, чачын өрдүрүү жана башка салттары тууралуу айтылат. Бул подкастты төмөндө уга аласыз:

«Таберик» подкастынын автору Айзада Калканбекова «Сорос-Кыргызстан» Фонду тарабынан уюштурулган «Подкаст даярдоо» темасындагы тренингге катышып, колдоо алган. «Таберик» подкастынын 1- сезону 6 чыгарылыштан турат. Кыргызча бул подкасттарды Google жана Apple Podcast аттуу тиркемелерден таап укканга да болот.