Шарп ылаңын дарылоо жана алдын-алуу жолдору

312

Малдын ооруп жатканын билбей калуу чарбага экономикалык гана зыян алып келбестен, бүт малдын кырылышына, адамдын ден-соолугуна да таасирин тийгизет. Мал баккан адамдар малдын ооруларын, алардын белгилерин билүүсү абзел. Төмөндө шарп ылаңы жана анын белгилери, дарылоо, алдын алуу жолдоруна токтолдук.