Аралыктан окутуунун аракети

356

Билим берүү жана илим министрлиги өлкөдөгү кырдаалдан улам, орто мектептерде төртүнчү чейрекке дистанттык окутууну уюштуруп жатканын билдирди. Өткөн жумада 23-28-мартка чейин окуучүларга 3-чейректин акыркы жумасындагы программалар аралыктан окутулду. Бир жумалык окутуу кандай болду? Кайсы нерселерди эске алып, багыт алуу керектиги туурасында мугалим, окуучу, ата-эне, эксперт жана Билим берүү министрлигинин оюн уктук.

Касиет Кубанычбек кызы