Ара-Көл айылында жерден чыккан суу кадимкидей күйөт