Сүрөт баян: Балдарга арналган арналган кышкы оюндар

188

«Күнчубак» балдар бакчасында «Биз аяздан коркпойбуз» деген темадагы иш чаралар өтүп жатат.

«Математика жомокто»

«Кышында токойдо»,

«Саякат канатуулары»

 Аталган балдар бакчанын тарбиячысы Ноорузгүл Токтобекова

«Мектепке чейинки балдардын таанып-билүү жана сүйлөө кебин өстүрүү, коомдун өнүгүү нугунда тарбиялоо. Кыш мезгилинин таасирдүүлүгүн жомок, оюн аркылуу балдарга жеткирүү жана ички дүйнөсүн байытуу»,-дейт тарбиячы.

Даярдаган: Жазгүл Машаева