Айыл чарбасында эмгектенгендердин саны кыскарууда

81

Акыркы жылдардын ичинде Кыргызстандын айыл чарба сектору туруктуу оң динамикага жете алган жок. Мындай маалымат улуттук статистика комитети тарабынан жарыяланды. 2012-2018 жылдар аралыгындагы изилдөө, айыл чарба тармагында эмгектенгендердин санынын кыйлы кыскаргандыгын көрсөтөт. Мунун менен бирге экономикалык кирешелердин азайгандыгын, айыл-чарба азыктарына баалардын кымбаттагандыгын да байкоого болот.

Касиет Кубанычбек кызы