Гемодиализди жеңилдетилген шарт менен дарылоо жүргүзүлүүдѳ

224

Гемодиализ менен жеңилдетилген шартта дарылоо таласта жүргүзүлүп жатат.

Бул боюнча Кыргыз Республикасынын ѳкмѳтүнѳ караштуу милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун Талас аймактык башкармалыгынын башкы адиси Эришалиев Малик Муктарович маалымат менен бѳлүштү: «Терминалдык стадиядагы бѳйрѳктүн ѳнѳкѳт оорусу менен ооруган гемодиализге ѳтѳ муктаж болгон бейтаптардын женилдетилген гемодиализге болгон жеткиликтүүлүгүн жакшыртуу максатында Кыргыз Республикасынын Ѳкмѳтүнүн Токтому менен 2016- жылдын апрель айынан тартып гемодиализ кызматын кѳрсѳткѳнгѳ жеке менчик ден- соолук борборлор иштеп жатышат. Бул жеке менчик борборлорго каржылоону республикалык бюджеттен каражаттар каралган. Жыл сайын милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду Кыргыз Республикалык саламат сактоо министрлик тарабынан түзүлгѳн тизмеге ылайык гемодиализ кызматын кѳрсѳтүүчү жеке менчик медицина борборлору менен келишим түзүп, иштеп келүүдѳ. Биздин Талас облусунда 2019- жылда 164 бейтап гемодиализ менен жеңилдетилген шартта дарылоо менен камсыз болгон. Талас шаарында Vita med LTD деген жекеменчик фирманын филиалы кызмат кѳрсѳтүүдѳ. Талас облустук ооруканасынын бѳлүмү болуп эсептелинет, ѳнѳкѳт бѳйрѳк оорусуна чалдыккан оорулууларга дагы облустук оорукананын бѳлүмүндѳ жардам кѳрсѳтүлѳт. Мурунку кезекте ушул дарылоого муктаж болгон бейтаптар ѳздѳрүнүн чѳнтѳгүнѳн 550 сом тѳлѳп келишсе, бюджеттен 4700 сом каралып келген, ал эми 2019-жылдын ноябрь айынан тартып 4700 сомго дагы кошумча 550 сомду бюджет ѳзүнүн карамагына алып, оруулар үчүн сеанстар акысыз кѳрсѳтүлүп жатат. 2019- жылда биздин Талас облусунда 164 бейтапка 1351 сеанс кѳрсѳтүлгѳн. Бул тѳлѳнмѳ суммасын айта кетсек, Талас облусундагы бейтаптар, андан кийин башка облусунан келген бейтаптар дарыланган учурларга тѳлѳнгѳн суммасы 6349700 сомду түзѳт, ошондуктан мурда бейтаптар бир айда 12 гана сеанска чейин алышып, 13-14 сеансты ѳзүлѳр тѳлѳш керек болсо , азыркы убакытта 13-14 сеанска чейин биздин бюджет каржылап жатат. Биздин гемодиализ бѳлүмүндѳ иштегендер, Vita med LTD жеке менчик клиниканын бѳлүмүндѳ иштеген дарыгерлер, медайымдар гемодиализ алып жаткан бейтаптар үчүн бардык шарттар түзүлүп, дарылоого күч берилип жатат.

Даярдаган: Копенко Валерия, Кундуз Мырзалиева