Дублердук сабак-окуучулардын кесипке багыт алуусуна көмөктөш болот

Баетов айылындагы Ш.Бейшеналиев атындагы орто мектебинде окуучулар эки күн бою дублердук сабактарды өтүштү. Бул күндөрү бардык класстарда окуучулар алдын- ала берилген программалык темаларга изденүүчүлүк, чыгармачылык менен даярданышып, сабактарды жогорку денгээлде өтүүгө аракет кылышты.

Мектеп директору Астра Токтогулованын берген маалыматы боюнча дублердук сабактар КРнын Билим берүү жана илим министрлигинин атайын буйругу менен  окуучуларга кесипке туура багыт берүү, таланттуу, жөндөмдүү окуучуларды колдоо, аларды шыктандыруу, лидерлик сапаттарын өстүрүү максатында өтүлдү.

11-классынын окуучусу Аймырза Муктарова дублердук сабактан соң мындай деди: «Биз мугалимдик кесип эң оор, түйшүктүү кесип экенин, өзүбүз сабак өтүү аркылуу жон терибиз менен сездик. Ар бир бала ар башкача болот экен. Айрымдары тез эле илип алса, айрымдарына түшүндүрүү кыйын болду. Алардын баары менен иштөө мага оор болду. Өзгөчө башталгыч класска сабак өтүүдө жаңы теманы түшүндүрүү көп убакытты алды. Мен эки сабак катары менен өтүп чарчап калдым. Чарчаса да аны билгизбей, кыялыбызга чыдап, жашообузга жарык чачкан мугалимдерге таазим».

Ал эми дублер окуучулар сабак өтүп жатканда мугалимдер аларга багыт берип жатышты.

Даярдаган:  Алтынай Байтерекова