Окуучулар « Жомоктор дүйнѳсүнѳ » саякат жасашты

72

Башталгыч класстын окуучулары кышкы эс алууда « Жомоктор дүйнѳсүнѳ» саякат жасашты

Манас  районундагы  Өмүрзак Израилов  атындагы  орто  мектебинин башталгыч  класстарынын  окуучулары «окуурман  бала»  программасынын алкагында  «Жомоктор дүйнѳсүнѳ»  саякат  жазашты.

Анда  1-4 – класстардын  ар  бири  бирден  жомокту  чеберчилик  менен театрлаштырып  аткарып  беришти. Бул  жомоктордун  ар  биринин  окуучулар  үчүн  тарбиялык  мааниси  зор.

Жомоктор  аткарылган  сон китеп жонүндѳ  ырлар, корком  окуулар  болду. Бийлер  менен  коштолду. Аталган  иш- чарага  «Мерсико» долбоорунун  эксперти  Гулнара Избасарова  катышты.

Мындай  аракеттер балдарды китепти суйуп  окууга, мектеп  театрында ойноого кызыгууларын арттырары шексиз

 

Даярдаган:  Момункулова Сабира, Кундуз Мырзалиева