Билимдүү жаштар чыр-чатактарга аралашпайт

73

Адистер, кыргыз коомунда агрессия күч алып бара жатат дешет. Анын таасири жаштарга жетип, алар дагы болоор болбос нерседен чоң көйгөйдүн жаралышына себепчи болууда. Чыр-чатак маалымат, билимдин жетишсиздигинен пайда болоорун жана аны чечүү жолдоорун төмөндө тааныша аласыз.