Көкбөрү (улак тартуу) — аудиобаян

Азыркы убакта мекенибиздин ар бир айылында Көкбөрү-(улак тартуу) оюнусуз тойлор (кандай кана болбосун) өткөрүлбөй калды. Бул оюндун пайдалуу жана терс жактары тууралуу кээ бир айыл тургундарынын оюн угуп, эмне үчүн мынча бул оюн айыл аймагында өтө көп ойноло тургандыгы тууралуу ойлонолу.

      Көкбөрү

Даярдаган: Данияр кызы Назик