Алыстан жол жүрүп келгениме ыраазы болдум

№33 Ж.Турусбеков мектебинин жаш мугалими Мурзалимова Назгул: «Жаңы стандарт жана компетенттүүлүк боюнча мыкты маалымат ала алдым. Алыстан жол жүрүп келгениме ыраазы болдум».

Базар-Коргон районундагы билим берүү бөлүмү тарабынан жылдык планга киргизилип, пландалган семинар болуп өттү. Семинар мугалимдерге жаңы стандарт менен сабакты пландоо, аны өтүүдө жаңы усулдардардын колдонулушу боюнча болуп, тренер Маматова Жаркын, Режаббаев Элмурад со-тренер үйрөтүштү.

Бул иш чара райондук билим берүү бөлүмүндөгү жаңы ынгайлуу, жылуу усулдук кабинетте жетекчи Сопубек Сариевдин иш билгилиги аркылуу уюштурулган усулдук канада өткөрүлдү.

Конспектини проектор менен доскада жана практикада мугалимдер көнүгүүлөрдү аткарышты.

«Семинарга келген мугалимдер биринчиден жаңы маалыматтар үчүн жана ыңгайлуу шарт үчүн уюштуруучуларга жана райондук билим берүү бөлүмүнүн жетекчисине түшүнүп жөнөткөн мектеп администрациясына ыраазычылыгын билдиришти»,- деди райондук кыргыз тили жана адабияты боюнча секция жетекчиси №6 Осмонов гимназия мектебинин мугалими Назгул Турсуналиева.

Жыйынтыгында семинарга келген мугалимдер Жаркын Маматовага жана Элмурод мырзага ыраазычылык билдирип, ушундай окутуулар көп болсун деп айтып кетишти.

Даярдаган: Гулназ Камбарали кызы