Асан Сопиев мектебинде башталгыч класстар арасында ачык сабактар өтүлдү

Ысык-Көл облусунун Түп районуна караштуу Тасма айылында райондук семинар болуп өттү. Аталган семинарда башталгыч класстар кыргыз тил, математика, мекен таануу сабактары боюнча ачык сабак өтүшүп, мугалимдер арасында тажрыйба алмашуу жүрдү.


Аталган мектептин мугалими Элзат Эсенгелдиеванын айтуусунда «Бул башталгыч класстарга райондук семинар. Мамлекеттик компетенттүүлүктөрдү калыптандыруу жана баалоо болчу ошонун негизинде ачык сабак өттүм. Балдардын билим билгичтиктрин турмушта колдоно алат деп ишенем. Окуучуларга бүгүнкү темада санга нөлдү кошуу жана кемитүү ошону үйрөтө алдым деп ойлойм. Балдар аны түшүнүштү, билишти. Ушул тема боюнча маселелерди иштей алышты. Мен бардык максатыма жеттим деп ишенем. Ачык сабакка балдарым дагы жакшы катышып беришти», деп билдирди башталгыч класстын мугалими.

Кош-Дөбө мектебинин мугалими Шайдилда Жержагүлбекованын айтымында:

«Бүгүнкү ачык сабак жакшы өттү. Окуучулары дагы мугалими дагы жагымдуу экен. Окуучулардын аракети жакшы экен, топтордо дагы жакшы иштешет экен. Ынтымактуу класс экени да көрүнүп турат. Мугалими дагы окуучуларга теманы жакшы түшүнүктүү кылып айтып берет экен»,- деп билдирди Кош-Дөбө мектебинин мугалими.


4-б классынын окуучусу Сезимай Туратбекованын айтымында: «Бүгүнкү ачык сабак жакшы өттү. Биз өткөн темаларды кайталадык жана санга нөлдү кошконду кемиткенди үйрөндүк. Мен математикалык эсептерди жана маселелерди чыгарганды үйрөнгүм келет»,- деп айтып өттү Сезимай Туратбекова.

Даярдаган: Гулназ Жумагулова