Ар бир жаран салык төлөө менен өлкөнүн экономикасына салым кошот

Даярдаган:  Гүлбарчын Мамытбекова