Жергиликтүү ыктыярчылар видео тартуунун жаңы ыкмасын үйрөнүштү