Рая Абдурахимова: Жөнөкөй мугалимден депутат болдум

Даярдаган: Гулназ Камбарали кызы