Сүрөт баян: Ырдайлы кыргыз ырларын

Даярдаган: Камбарали кызы Гүлназ