Туулгандыгы тууралуу күбөлүк эмне үчүн керек?

Даярдаган: Гулбарчын Мамытбекова