Ысык-Көл облусу тууралуу тест

264

Кыргызстандагы эң чоң тоолуу туздуу көл. Кыргыздар бул көлдү «Кыргызстандын бермети» деп аташат. Кылымдар бою сакталып урпактарга өткөн көл, азыр да өзүнө миңдеген туристтерди тартат. Кыргыз бермети- Ысык-Көл жөнүндө канчалык билесиз? Төмөнкү тесттен өтүп көрүңүз.

Даярдаган: Жибек Мелисова