Жаңы окуу жылына даярдык башталды

Жаңы окуу жылынын башталышына бир жума калды. Мекенибиздин мектептеринде окуучулар мектепке даярданышып, китеп ала башташты.

Бүгүн Жайыл районунун Кара-Суу орто мектебинин окуучулары да китеп ала башташты. Китепканачы Абдрасулова Айнизанын айтуусу боюнча:

“Кээ бир класстарга китептер жетишпей жатат. Мисалы: 7- 9-10-класстарга орус тили, англис тили, физика, математика

китептери жана башталгыч класстарга китептер жетишпей жатат, себеби, окуучулар көбөйүп жатат”.

Даярдаган: Акматова Айша