Видео: Сары-Булуң айыл аймагында жүргүзүлгөн иштер

158

Даярдаган: Анара Мааметова