Сиз китеп окууну каалайсызбы?

153

Китеп окуган адамдын акылы тунук, ой чабыты кенен болот. Билими терең билерман, тапкыч көрөгөч болот.

Даярдаган: Анара Мааметова