Айылдык депутаттардын ишмердүүлүгү аяктап баратат

Даярдаган:  Гүлбарчын Мамытбекова