Айылдык депутаттардын ишмердүүлүгү аяктап баратат

Даярдаган:  Г.Мамытбекова