Жергиликтүү кеңешке аялдарга 30% квота берүү маанилүүбү?

Даярдаган: Камбарали кызы Гүлназ