Орок айыл өкмөтүндөгү белгилүү инсандар

Сокулук районуна караштуу Орок айыл аймагынын белгилүү инсандары

Даярдады: Динара Султаналиева