Кыргызстандын сейрек кездешүүчү өсүмдүктөрүн билесизби?

136

Кыргызстан Борбордук Азиянын ортонку бөлүгүнөн орун алып, негизинен Теңир тоонун аймагында жайгашкан. Дарычылык касиетке ээ болуп, сейрек кездешүүчү өсүмдүктөрдүн мекени.


Даярдаган:  Жанар Алгожоева