Жүгөрү эксеңиз канча пайда табасыз?

Жүгөрү илгертен тамак-ашка жана малга тоют катары кеңири колдонулуп келет, учурда дүйнөдө эң популярдуу дан өсүмдүгү. Жугорунун даны жана сабагы менен сотосунан даярдалган силос малга өтө баалуу тоют болуп эсептелет. Мындан башка кант жүгөрүсү да бар, аны кансервалап же чийки жесе да болот. Кууруганда барсайып жарылуучу жүгөрүдөн бадырак кууруса балдар аны жакшы жейт.
Кыргызстанда эгилүүчү негизи сорттор: Краснодар 5ТВ, Чүй 466, Чүй 62ТВ, ВИР 42.

Эгер жүгөрүнүн түсү ачык сары, көлөмү чоң жана узун эмес болсо, ал эми дандары бир сапта түз жайгашса, анда ал нормалдуу болуп саналат.

Даярдаган: Нурбек Мырсырайымов