Эттин ден-соолукка пайдасы жана зыяны

Даярдаган:  Г.Мамытбекова