Жайыттарды эс алдыруу маанилүү

Даярдаган: Перизат Таштанова, Жумакан Кожомкулова