Туристтерди өлкөгө тартуу үчүн адам ресурсу маанилүү

Даярдаган: Касиет Кубанычбек кызы