Арсланбобдо эс алуунун артыкчылыктары

Кыргызстандын эң кооз жерлеринин бири Арсланбоб. Жайында салкын, жаңгак зарлуу токою, таза абасы, таштан-ташка урулуп бышкан таза, мөңгүдөн агып келген суусу менен касиеттүү, бул эс алуу жеринин артыкчылыгы, анын кайталангыс өзгөчөлүктөрү менен тааныштырабыз.

Даярдаган: Камбарали кызы Гүлназ, Мелисбек уулу Тимур