Айылдык ден соолук комитетинин иши

Даярдаган: Чакчагаев Султаналы