Аудио: Айыл өкмөтү менен болгон маек

Кара-Суу Айыл өкмөтүнүн төрайымы Дженбаева Насипа менен болгон маек.

      FAP