Видео: Гендердик стереотиптер

Ыктыярчылардын гендердик маселеге арналган видеосюжети

Даярдаган:Бейшенбекова Гүлзада, Данияр кызы Назик, Данияр кызы Элиза