Кыргыз Мамлекеттик медициналык кайра окутуу жана билим деңгээлин жогорулатуу институту.

191

С. Б. Данияров атындагы Кыргыз Мамлекеттик медициналык кайра окутуу жана билим деңгээлин жогорулатуу институту үй-бүлөлүк дарыгерлердин  борборунда үй-булөлүк дарыгерлерди, ФАПтын фельдшерлерин  жана үй-бүлөлүк  мед айымдардын билим деңгээлин жогорулатууда

Талас облусунда окутуучу борбор үй-бүлөлүк дарыгерлерге, ФАПтын фельдшерлерине жана үй-бүлөлүк  мед айымдарга бир жумалык семинар өткөрүлүп жатат. Ал эми окутуучу борборунун ассистенти Мунайым Сейдалиева кенерирээк айтып берсе:

“Биз  Бишкек шаарындагы  Кыргыз институтунун филиалы болобуз.  Негизи биздин филиал 2001-жылы ачылган. 18 жылдан бери биз үй-бүлөлүк дарыгерлерге, мед айымдарга жана  ФАПтын фельдшерлерине ар бир жылы бир жумалык семинар өткөрүп окутуп турабыз. Биздин негизги максат бул мед айымдардын жана үй-бүлөлүк дарыгерлердин медициналык  дээңгелин көтөрүшүбүз керек”,-деп айта кетти.

Ал эми семинардын катышуучусу Нүргүль Аманкулованын айтымында:

“Мен Бакай-Ата районунан келдим. Мен бул семинардан пайдалуу нерселерди абдан ала алдым. Бул бир жумалык семинардан биз окуу билим жана медициналык дңгээлибизди жогорулатып жатабыз”,-деп билдирди.

 

Даярдаган: Айнуру Керимбаева

Радиомост, Талас