Алыскы жайыттарга мал суу ичүүчү аштоолор коюлду

Сумбула айыл өкмөтүнүн алыскы жайыттарына АРИС жана Сумбула айыл Өкмөтүнүн жайыт комитетинин колдоосунун астында мал суу ичүүчү аштоолор орнотулду. Алыскы жайыттарды пайдалануу эффективдүүлүгү жогорулайт.Бул тууралуу Сумбула айыл өкмөтүнүн жайыт комитетинин башчысы Дүйшөбай Артыкбаев төмөнкүчө билдирди:

«Бул долбоор АРИС тин колдоосу астында 2,2 млн сомду түзүп, жайыт комитети 570 миң сом ажыратып, калган сумманы АРИС долбоордун негизинде колдоп берди. Бул долбоор алыскы жайыттарды эффективдүү пайдаланууга өбөлгө түздү.»Бул долбоордун ишке ашуусу менен Сумбуланын элдеринин мал чарбачылыгын өнүктүрүүгө жакшы өбөлгө түзөт.

Даярдаган: Данияр Исакбаев