Тарыхчы Апилов Мыктыбек жаңы колдонмолорду чыгарды

Ак-Талаа райондук тарых музейинин директору, тарыхчы Апилов Мыктыбек жеке каражатынан жаңы колдонмолорду чыгарды. Анда Ак-Талаа районундагы тарыхый мурастар жана тарыхый инсандар жөнүндө маалыматтар жазылган.

Автордун айтымында бул китепче жалпы окурмандар жана тарых мугалимдери, ошондой эле бала-бакчалардын тарбиячылары үчүн абдан жакшы, жардам берүүчү маалыматтар камтылган, ошондой эле көрсөтмө курал катары колдонууга да мүмкүн. Баасы 200 сом.

Даярдаган: Жумакадырова Мөөркан