Жаштар чечендикке жана сөзмөрлүккө үйрөнүштү

Ноокат районуна караштуу Шаңкол айылынын Шаңкол орто мектебинде жаштар үчүн эркин баарлашуу, чечендүүлүкө үйрөтүү боюнча семинар болуп өттү. Семинарга Н.Исанов айыл өкмөтүнөн жана Кеңеш айыл өкмөтүнөн 10 го жакын мектептен окуучулар барып катышты.

Семинар учурунда окуучулар өз таланттарын көргөзүп беришти. Жаштардын жашоого болгон көз караштарын оңдоо, ойлонуусун өрчүтүү жөнүндө сөздөр айтылды. Бул семинарга атайын Бишкек жана Ош шаарларынан адистер келип өз билгендери жөнүндө сүйлөп беришти.

Уюштуруучу Абдумитал Паязовдун айтымында «Балдарды эркин баарлашуу,  чечендикке үйрөтүү үчүн атайын максат коюп алган элек, азыр андан да кызыктуу болду, бир бөлүгүн алган болсок азыр андан да кенениреээк болду»,- деп билдирди Паязов.

Даярдаган: Айжибек Нисиркул кызы