Сүрөтбаян: Аппак карга бөлөнгөн Ооган-Талаа

Кыш мезгили өтө кооз мезгил. Айлана аппак карга бөлөнүп, тунжураган жымжырттык өкүм сүрүп турган кез. Ооган-Талаа айылы бүгүнкү жааган карда өзгөчө сулуу, таза, кооз болуп калганын сүрөтбаянда сунуштайбыз.

Даярдаган: Камбарали кызы Гулназ