Сүлүктүдөгү №4-мектепте окутуунун инновациялык ыкмалары колдонулууда

225

Сүлүктү шаарындагы Жолбаев атындагы орто мектепте окутуунун инновациялык ыкмаларын колдонуп терең билим алууга жетишүүдө.

Бул тууралуу  мектеп директору Нургүл Ырысова:» Учурда окуучуларга ар тараптуу терең билим берүү маселеси боюнча системалуу иш жүргүзүп келебиз. Бул багытта өзүм башында туруп, мугалимдерге окутуунун инновациялык технологияларын колдонуу боюнча усулдук көрсөтмө берип, иш жүргүзөмүн. Жаш мугалимдердин сабагына катышып, керек учурда кеп кеңеш берем. Бүгүн орус тили жана адабияты сабагынын мугалими Элмира Айжигитованын сабагына катышып, жакшы жыйынтык болуп жатканына күбө болдум»,- деп маалымат берди. «Информациялык технологиялар заманында окуучуларды сабак жараянына тартуу үчүн окутуунун инновациялык технологияларын колдонуу жакшы натыйжа берүүдө. Бүгүн 7- класстарга  орус адабияты сабагында да колдондум. Окуучулар үчүн да өтө кызыктуу болуп, сабак натыйжалуу болду»,- деп маалымат берди мугалим Элмира Айжигитова.   Даярдаган:  Нүргүл Халжигитова