Менталдык арифметика айыл окуучуларынын кызыгын арттырууда

Нарын районунун Жерге-Тал айылындагы Асанбек Табалдиев атындагы орто мектебинде менталдык арифметика окутула башталды. Менталдык арифметика деген эмне? Менталдык арифметика бул тез эсептѳѳгѳ ʏйрѳнүүнүн байыркы ыкмасы. Ыкманын ѳзʏ баш мээнин эки жарым шарларын бирдей иштетүүгѳ такалат. Сол жак мээ логикага, сүйлөөгѳ, анализ жасоого жооп берсе, ал эми он жак мээ болсо кыялдарга, элестетʏʏгѳ жооп берет.

Эки мээни тен иштетʏʏ менен укмуштуудай ийгиликтерге жетʏʏгө болот. Аталган мектепке да менталдык арифметика программасы киргизилип жана окуучуларга билим берилʏʏдө. Мугалим эжей-агайлардын кѳпчүлүгү ар кандай сабактардан билим беришсе, ал эми илимдин ѳзгѳчѳ түрү болгон менталдык арифметика сабагынан берген Апал Керимканова мындай деди:
» «Урания Мега Майнд» компаниясы жалпы район боюнча бир топ мектептерде мугалимдерди райондук билим борбору аркылуу өздөру өтʏнʏч менен кайрылышып бизди окутушту. Мектептин уруксаты менен менталдык арифметиканы мектепте өтʏп жатабыз. Башында сексен эки окуучу болчу. Анын ичинен тѳрт окуучу бекер окуп жатат. Азыркы учурда окуучулардын кызыгуусу артып, жаны кошулгандар да болууда. Буюрса жетишкендиктерибиз жакшы. Бизден азыр тест алыша элек, тестти компания ѳздѳрү келип алып кетишет. Биринчи жана экинчи баскычтын тестин алып сертификат тапшырышат. Компания ѳздѳру келип жыйынтык чыгара элек. А бирок менин оюмча окуучулардын жетишкендиктери жакшы.»

Ал эми менталдык арифметикага кызыгып жана ал жактан билим алып жаткан Нурбек кызы Бегимай тѳмѳнкүлѳргѳ токтолду:
«Мен менталдык арифметикага катышканымдын себеби, менталдык арифметика дүйнѳ жүзүндѳ ѳрчүгѳн. Менталдык арифметиканы окуу менен мээнин эки жарым шаары иштейт, эс тутумуң жакшырат жана ошондой эле кѳптѳгѳн ийгиликтерге жетише аласың».

Менталдык арифметиканы окуу менен окуучулар азыркы учурдун кѳйгѳйу болуп жаткан телефонду аз колдонуп, билимге болгон кызыгуусу артып мекен үчүн чоң салымын кошууга жол ачылат.
Даярдагандар: Сапарбекова Айжамал, Сүйүнбек кызы Мырзайым