Сентябрь айына карата сынактын жыйынтыгы

349

  Мыкты макала:

Суу чыкпаган кайрак жерди алма бакка айлантууга аракет кылган Ишенбек Шеримбеков http://kyrgyzmedia.com/2018/09/17/suu-chykpagan-kajrak-zherdi-bakchaga-ajlantuuga-araket-kylgan-ishenbek-sherimbekov/

Куланак: Айылдагы кен байлыктар четинен изилдениши керек http://kyrgyzmedia.com/2018/09/23/kulanak-ajyldagy-ken-bajlyktar-chetinen-izilden-d/

Мыкты аудиосюжет:

Суусамыр айылында жаңы футбол аянтчасы курулуп жатат http://kyrgyzmedia.com/2018/09/19/suusamyr-ajylynda-zha-y-futbol-ayantchasy-kurulat/

Мыкты сүрөтбаян:

Көчмөндөрдүн дүйнөлүк III оюндары http://kyrgyzmedia.com/2018/09/17/k-chm-nd-rd-n-d-jn-l-k-iii-oyundary/

«Саймалуу-Таш»- ачык асман алдындагы сүрөттүү галерея http://kyrgyzmedia.com/2018/09/27/sajmaluu-tash-achyk-asman-aldyndagy-s-r-tt-galereya/

Эскертүү: Сентябрь айында сынак үчүн мультимедиалык макала жарыяланбагандыгына байланыштуу 2 «Мыкты онлайн макала» жана 2 «Мыкты сурөтбаян» аныкталды.