Билим жана илим кызматкерлеринин IV конференциясы болду

208

Билим жана илим кызматкерлеринин Баткен областынын IV конференциясы болду. 

Конференцияга КРнын билим жана илим кызматынын Профсоюзунун борбордук комитетинин торагасы Асылбек Токтогулов катышты.

«Мында облустук комитеттин торагасы Ботоков 5 жылдык отчетун берди. Ошондой эле Ош жана Жалал-Абад облустук комитеттеринин төрагалары Тойгонбаев жана Исмаиловдор катышышты. Облус боюнча райком горкомдор жана башка жалпы 53 делегаттар катышышты»-деп маалымат берди Сулүктү шаардык комитетинин төрагасы Кудаяров Канатбек Сапарович.

Кабарчы:   Акмарал Нурбай кызы