Күз жаратылыштын ажайып мезгили

477

Күз жылдын өзүнчө бир кереметтүү маалы эмеспи. Абанын табы кайта түшсө да, күн жаркырап тийип, айлана-чɵйрɵ күн өткөн сайын түркүн -түскө боёло баштады. Берекесин тɵккɵн күз мезгилинде Кызыл-Туу айылынан тартылган фоторепортаж.

Айылдагы алма бак

 

Алманын дагы бир түрү

Жай мезгилинен кеч күзгө чейин Кызыл-Туулуктар  дан куурайдын түшүмүнөн  пайда  көрүшөт.

Ажайып мезгил

Кызыл-Туу, Ысмайыл жана Моловодное айылдарында кант кызылчасы жыйнала баштады.

Күз керемети

Даярдаган: Айсулуу Нурматова