Мектеп окуучуларына китеп жетишпейт

Жаңы окуу жылы башталышы менен мектептеги окуу курал маселеси да жок эмес. Биз бул чыгарылышта Кара-Суу орто мектебинде окуучуларды китеп менен камсыз кылуу маселеси кандай болгондугуна кызыгып, мектептин китепканачысы Айниза Абдрасуловага кайрылдык. Китепканачынын айтуусу боюнча: “Жаңы окуу жылы башталганы менен окуучуларыбыздын көпчүлүгүнө китептер жетишпей жатат. Алсак 8-9-класстарга орус адабияты жетишпейт, 5-6-класстардын орус тили жаңы чыккан китептери келе элек. Бизге быйыл англис тили жана тарых китептери эле келди. Окуучулардын саны бир аз көбөйгөндүктөн кээ бир китептер жетишпей жатат”. Орус тили мугалими Чакчагаев Султаналынын айтуусу боюнча “5-6-класстарга быйыл жаңы орус тили китеби келиш керек эле, бирок китеп келе элек, күтүп жатабыз дейт”.

Даярдаган: Данияр кызы Назик