Июнь айына сынактын жыйынтыгы чыгарылды

Мыкты макала:
Радионун ыктыярчы- кабарчысы журналист болууга бел байлады http://kyrgyzmedia.com/2018/06/21/radionun-yktyyarchy-kabarchysy-zhurnalist-boluuga-bel-bajlady/
Сумбулада талааны чегиртке басты http://kyrgyzmedia.com/2018/06/15/sumbula-talaany-chegirtke-basty/
Мыкты аудиосюжет:
Кара-Талаа айылынын кол өнөрчү кыздары http://kyrgyzmedia.com/2018/05/04/kara-talaa-ajylynyn-kol-n-rch-kyzdary/
Мыкты мультимедиалык макала:
Тогуз-Торо району тууралуу билесизби? http://kyrgyzmedia.com/2018/06/29/toguz-toro-rajonu-tuuraluu-bilesizbi/
Эскертүү: Июнь айында мыкты сүрөтбаянга татыктуу макала жарыяланбагандыктан “Мыкты макалага” 2 макала тандалды.