Аймактарды өнүктүрүү жылында айылдык жаштардын ойлору

2018- жыл Президентин жарлыгы боюнча “Аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыяланды”. Кара-Суу айыл аймагынын жаштарын да бул жарлык ойлондурбай койгон жок. Бул туурасында айыл жаштары өз ойлору жана кыялдары менен бөлүштү. Бул тууралуу айылдын кээ бир кыздарынын оюн угуп көрсөк. Нурзат Бексултанова  мындайча кыялданат: “Биздин айылга көп нерселерди өнүктүрсө болот, мисалы, жаштарга бий, комуз жана дагы керектүү нерселер ачылса деген үмүтүм чоң. Анткени биздин айыл шаардан алыс. Ошондуктан жаштардын көбү ийгиликке жетише алышпай, айыл жергесинде жүрүшүүдө. Менин тилегим жакшы ийгиликтерге жетишүү. Ата-апама ыраазымын, өзүмдүн оюмду айтсам макул болушту. Ошентип, бир жарым айдан бери бий кружогуна катышып атам. Биздин айылда бий кружогу жок үчүн, Кара-Балта шаарына барып катышып келем. Катышкан себебим айыл жергесин өнүктүргүм келет. Кара-Суу айылыма бий кружогун ачып, балдарга уйрөтсөм деген үмүтүм чоң!“.

Эмне үчүн кыздар айылда бий, комуз жана башка музыкалык кружоктордун болушун каалашат? Себеби, буга чейин айылда музыка боюнча кесипкөй мугалим болгон эмес. Мектептин окучуулары кечелерге өздөрү билгендей даярданышат, бирок музыканттын коштоосу жок. Мына ошондуктан, кыздар бий, комуз жана башка музыкалык кружокторго Кара-Балтага барып, катышып келип турушат. Ошондой эле, айылдын жаштары үчүн ондогон жылдар бою маданият үйү жок эле жашап келе жатышат. Бул абдан өкүнүчтүү. Качан биздин айылда маданият үйү болот экен? деген суроо айыл тургундарынын ар биринин күтүүсү.
Даярдаган: Бексултанова Айгерим

Сынак үчүн