Жайкы мектепке катышуу үчүн сынак жарыяланды

Жамааттык жалпыга маалымдоо каражаттарынын Бирлиги «Немец толкуну» Академиясынын колдоосу менен 2018-жылдын июль айынын 23-24-25-26-27 күндөрү «Мультимедиалык журналистика» багытында Ысык-Көлдүн жээгинде Жамааттык маалымат каражаттарынын ыктыярчы, жарандык журналисттери үчүн жайкы мектеп уюштурат. Жайкы мектепке катышуу учун Жамааттык маалымат каражаттарынын кабарчылары kyrgyzmedia.com сайтына «Аймактарды өнүктүрүү жылы» темасындагы материалдарды конкурс үчүн деген белги менен жарыялашы керек.

Материалдар төмөнкү көрсөткүчтөр менен бааланат:

* материалдын ар тараптуулугу (5 баллдан 10 баллга чейин)

* материалдын мультимедиалуулугу (фотосүрөт, аудиоверсиясынын болушу) (5 баллдан 10 баллга чейин)

* материалдын актуалдуулугу (5 баллдан 10 баллга чейин)

Материалдар 2018-жылдын июнь айынын 20-нан тартып июль айынын 15-не чейин жарыялануусу шарт.

Конкурстун катышуучуларына төмөнкүдөй талаптар коюлат:

* Кандидат он-лайн материалды сайтка жайгаштырууну билүүсү

* Кандидат Жамааттык маалымат каражатында 6 айдан кем эмес иштөөсү

Ушул талаптарга жооп берген гана кандидаттар конкурска катыша алат.

Конкурска өткөн жылдарда уюштурулган жайкы мектепке катышкан кабарчылар катыша албайт.

Конкурстан ийгиликтүү өткөн кандидаттар Жамааттык ЖМКлардын Бирлиги менен макулдашууга кол коет. Макулдашуунун негизги эрежелеринин бири кабарчы жайкы мектептен кийин жамааттык маалымат каржатында узак мөөнөттө кызматташуусу шарт жана жайкы мектептен үйрөнгөн билимдерин колдонуусу абзел. Макулдашуунун бул пункту аткарылбаса катышуучу жайкы мектепте ага кеткен чыгымдарды толугу менен төлөп берүүсү шарт.

Жайкы мектепке катышуу үчүн ата-эненин уруксат кагазы болуусу шарт.

Конкурстун жюрилери ар бир материалга өз бааларын өз алдынча коюшат. Баллдары жогору болгон 16 катышуучу конкурстун жеңүүчүлөрү аталып жайкы мектептке чакырылат.

Конкурстун жюрилеринин курамы:

Жамааттык жалпыга маалымдоо каражаттарынын Бирлигинин Башкаруу Кенешинин мүчөлөрү:

1. Калканбекова Айзада

2. Валентина Галич

3. Дженалиев Советбек

4. Джусупова Назира

Жамааттык жалпыга маалымдоо каражаттарынын Бирлигинин аткаруучу директору Назира Джусупова конкурска келип тушкон материалдарды бардык жюрилерге жөнөтуп, жыйынтык чыгарат.